Lợi ích thành viên:

Thể lệ chương trình

 1. LV1 (Thành viên cấp 1):

  Phần thưởng nạp: mỗi lần nạp sẽ thưởng 10% số xu nạp

 2. LV2 (Thành viên cấp 2):

  Phần thưởng nạp: mỗi lần nạp sẽ thưởng 20% số xu nạp
  Dịch vụ CSKH ưu tiên: ưu tiên khi sử dụng dịch vụ CSKH
  Quyền đọc ưu tiên: Khi tiểu thuyết mới được tải lên, ưu tiên đọc 30 chương miễn phí (phương thức mời đọc độc quyền qua email)

 3. LV3 (Thành viên cấp 3):

  Phần thưởng nạp: mỗi lần nạp sẽ thưởng 30% số xu nạp
  Dịch vụ CSKH ưu tiên: ưu tiên khi sử dụng dịch vụ CSKH
  Quyền đọc ưu tiên: Khi tiểu thuyết mới được tải lên, ưu tiên đọc 40 chương miễn phí (phương thức mời đọc độc quyền qua email)

 4. LV4 (Thành viên cấp 4):

  Phần thưởng nạp: mỗi lần nạp sẽ thưởng 40% số xu nạp
  Dịch vụ CSKH ưu tiên: ưu tiên khi sử dụng dịch vụ CSKH
  Quyền đọc ưu tiên: Khi tiểu thuyết mới được tải lên, ưu tiên đọc 50 chương miễn phí (phương thức mời đọc độc quyền qua email)

Nâng cấp cấp độ thành viên:

 1. LV1 (Thành viên cấp 1): Số chương trả phí được đọc trong tháng từ 1 đến 10 chương

 2. LV2 (Thành viên cấp 2): Số chương trả phí đọc trong tháng từ 11 đến 50 chương

 3. LV3 (Thành viên cấp 3): Số chương trả phí đọc trong tháng từ 51 đến 100 chương

 4. LV4 (Thành viên cấp 4): Số chương trả phí được đọc trong tháng từ 101 đến 200 chương

Quyền lợi thành viên có hiệu lực như thế nào?

 1. Quyền, lợi ích, hiệu lực của quyền lợi thành viên trong tháng: Khi số chương đọc đạt đến số lượng cấp độ thành viên yêu cầu, quyền lợi của thành viên có hiệu lực ngay lập tức, và quyền của thành viên hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng;

 2. Ví dụ: Nếu số lượng các chương trả phí bạn đã đọc đạt 49 chương vào ngày 12 tháng 11, vậy bạn đạt mức thành viên LV2, quyền và lợi ích có hiệu lực ngay lập tức. Thời hạn hiệu lực kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng. Nếu số lượng các chương trả phí đã đọc đạt 56 chương vào ngày 15 tháng 11, cấp độ thành viên sẽ ngay lập tức được nâng lên LV3, quyền và lợi ích có hiệu lực ngay lập tức, thời hạn hiệu lực là ngày cuối cùng của tháng.

 3. Quy định về cấp độ thành viên của tháng tiếp theo: Cấp độ thành viên cao nhất đạt được trong tháng trước sẽ được kiểm tra vào ngày đầu tiên của mỗi tháng. Cấp độ thành viên cao nhất của tháng trước là cấp độ thành viên của tháng này, có giá trị đến ngày cuối cùng của tháng;

 4. Ví dụ: Vào ngày 1 tháng 12, hệ thống kiểm tra và thấy rằng cấp độ thành viên cao nhất trong tháng 11 là LV3. Vậy trong tháng 12, bạn sẽ được hưởng các lợi ích của cấp độ thành viên LV3 cho đến ngày 31 tháng 12; nếu bạn chỉ đọc 6 chương trả phí trong tháng 12 thì có nghĩa là mức cao nhất đạt được trong tháng là LV1. Ngày 1 tháng 1 hệ thống tiến hành kiểm tra, và cấp cao nhất đạt được trong tháng 12 là LV1 (không phải LV3, LV3 là cấp độ thành viên cao nhất đạt được vào tháng 11), vậy thành viên được hưởng các quyền lợi của thành viên cấp 1 LV1 trong tháng 1, hạn cuối vào ngày 31 tháng 1.